Μελέτη μονοκατοικίας προοπτικές απόψεις

νυχτερινή άποψη πρόσοψη μονοκατοικίας πλαϊνή όψη γενική άποψη κατοικίας

νυχτερινή άποψη

πρόσοψη μονοκατοικίας

πλαϊνή όψη

γενική άποψη κατοικίας