Μεζονέτα στο κέντρο της πόλης

πρόσοψη κατοικίας γενική άποψη λεπτομέρεια

πρόσοψη κατοικίας

γενική άποψη

λεπτομέρεια