Σπιτι στην παραλια Μεγαρων

                                                                     

                                                 Εσωτερικό
                                                        Είσοδος

                                                                                     Εξωτερική άποψη

                                                                                             Γενική άποψη