Κατοικία στη Κινέττα

                                                                     

                                                                                              Πλάγια όψη
                                                                                              Κύρια όψη