Μελέτη αθλητικού κέντρου

Κύρια όψη αθλητικού κέντρου. Είσοδος αθλητικού κέντρου. Βράδινή άποψη αθλητικού κέντρου. Γενική διάταξη. Κύρια όψη

Κύρια όψη αθλητικού κέντρου.

Είσοδος αθλητικού κέντρου.

Βράδινή άποψη αθλητικού κέντρου.

Γενική διάταξη.

Κύρια όψη