Καταστήματα και γραφεία στο Θριάσιο Ελευσίνας

Πρόσοψη καταστήματος Πλάγια όψη Γενική άποψη

Πρόσοψη καταστήματος

Πλάγια όψη

Γενική άποψη