Πολυτελής κατασκευή σε Μέγαρα

Είσοδος και γκαράζ κατοικίας Πλάγια όψη στο κοινό όριο Πλάγια όψη κατοικίας

Είσοδος και γκαράζ κατοικίας

Πλάγια όψη στο κοινό όριο

Πλάγια όψη κατοικίας