Υφιστάμενα Κτίρια

Σε περιπτώσεις υφιστάμενων κτηρίων για τα οποία απαιτείται είτε η ανακαίνιση τους και η ενεργειακή τους αναβάθμιση είτε η ανακατασκευή τους με αλλαγή της χρήσης τους, η μελετητική ομάδα μας είναι σε θέση να υποστηρίξει κάθε στάδιο της βελτίωσης του ακινήτου για τις ανάγκες του πελάτη αφού πρωτίστως έχει προηγηθεί η συζήτηση με τον ενδιαφερόμενο και έχει προκύψει η απαίτηση ή μη έκδοσης ειδικής αδείας για την έναρξη των εργασιών.

Η μεγάλη εμπειρία μας σε ανακαινίσεις ,  ανακατασκευές και ενεργειακή αναβάθμιση κάθε είδους κτηρίου σε συνδυασμό με την εξ αρχής συμβουλευτική παροχή του ειδικού εκτιμητή και την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης και μελέτης προκοστολογίου αποτελεί τη διασφάλιση του ενδιαφερόμενου για την μέγιστη και βέλτιστη αξιοποίηση του κεφαλαίου του συναρτήσει των καλύτερων διαθέσιμων υλικών για την ασφαλή λύση σε κάθε περίπτωση ακινήτου.