Ποιοι Ειμαστε

Πρόκειται για μία πλήρως καταρτισμένη μελετητική ομάδα η οποία δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των εργασιών που αφορούν το ακίνητο ως ιδιοκτησία οικιστικού αλλά και επαγγελματικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα την προώθηση και αξιοποίηση οικοπέδων, την κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων, την ανακαίνιση υφιστάμενων κτηρίων , την ανακατασκευή διατηρητέων και την αγορά επενδυτικών ακινήτων.

Ξεκινώντας από την εύρεση του κατάλληλου ακινήτου για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, παρέχεται εξειδικευμένη συμβουλευτική υπηρεσία από Πολιτικό Μηχανικό και πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων R.E.V. από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εκτιμητών (Τ.Ε.G.o.V.A.) μέλος του Μητρώου Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, από τον οποίο συντάσσεται ειδική οικονομοτεχνική μελέτη – τεχνική έκθεση εκτίμησης με σκοπό να αναδείξει τις ανάγκες στέγασης κάθε ενδιαφερόμενου πελάτη.

Από την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης αναδεικνύεται η βέλτιστη αξιοποίηση εκάστου ακινήτου με συνέπεια την ελαχιστοποίηση του ρίσκου επένδυσης και την κατανόηση των ειδικών συνθηκών που δημιουργούνται για τις ανάγκες του κάθε επενδυτή ώστε η επιλογή του τελικού ακινήτου να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του σε κάθε κατηγορία (ακίνητα επιχειρηματικού, οικιστικού ενδιαφέροντος).

Κατόπιν, και εφόσον ο πελάτης καταλήξει στο βέλτιστο για τις ανάγκες του ακίνητο, ειδικός διδάκτωρ Αρχιτέκτων Μηχανικός με 30 ετή εμπειρία και πολυάριθμα έργα που περιλαμβάνουν βίλες, πολυώροφα κτίρια , βιομηχανικά κτίρια και ειδικές κατασκευές στο ενεργητικό του, αναλαμβάνει ως επικεφαλής μιας πλήρους στελεχωμένης μελετητικής και κατασκευαστικής ομάδας την αξιοποίηση του ακινήτου.