Αδόμητα Οικόπεδα - Αξιοποίηση

Σε περιπτώσεις αδόμητων οικοπέδων, παρέχεται πλήρης υποστήριξη και τεχνική κάλυψη , αρχής γενομένης από την σύνταξη των αρχιτεκτονικών μελετών συναρτήσει της μελέτης ενεργειακής απόδοσης, των μελετών του φέροντος οργανισμού του κτηρίου και των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών αναλόγως του είδους και των αναγκών του οικοδομοτεχνικού έργου, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια δόμησης σύμφωνα με την εκάστοτε πολεοδομική νομοθεσία και τους ειδικούς όρους και περιορισμούς ως προς την αξιοποίηση σε κάθε περιοχή της επικράτειας.

Εν συνεχεία, γίνεται ανάληψη της κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες, από τον αρμόδιο κρατικό φορέα, μελέτες  με επισταμένη επίβλεψη και ειδικά συνεργεία με εξειδίκευση σε κάθε στάδιο της κατασκευής από τα οποία παρέχεται το βέλτιστο αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα υλικά προκειμένου να εξασφαλισθεί η ποιότητα για ασφάλεια και αντοχή στο χρόνο, η ενεργειακή απόδοση που προβλέπει η σύγχρονη κατασκευαστική τεχνική και η μέγιστη εξοικονόμηση του κόστους λειτουργίας αναλόγως της χρήσης του κτηρίου.